Contact

U kunt de klachtencommissie alsvolgt bereiken:


Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht
Per adres: Centraal Bureau AxionContinu
Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht

Spoedeisende Bopz-klachten kunnen het beste worden ingediend via het klachtenformulier op de website of via e-mail: info@kvvu.nl