Uitspraak

Na een hoorzitting doet de KVVU schriftelijk uitspraak. U en de zorgaanbieder ontvangen deze uitspraak.

De klachtencommissie beschrijft in de uitspraak haar oordeel over de klacht. Als zij het eens is met uw klacht of met onderdelen van uw klacht noemt zij die 'gegrond'. Dan neemt de KVVU in haar uitspraak ook een advies aan de betreffende instelling op. Dit advies moet helpen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Als de KVVU uw klacht of onderdelen van uw klacht niet terecht vindt, noemt zij die in haar uitspraak 'ongegrond.'

De Raad van bestuur reageert vervolgens schriftelijk op de uitspraak en het eventuele advies van de KVVU. U ontvangt deze reactie via de KVVU. Daarna stopt de klachtbehandeling door de KVVU.

Als u niet tevreden bent met het eindoordeel van de Raad van bestuur en daarin niet wil berusten, is sprake van een geschil. Dan heeft u nog de mogelijkheid om de klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor Verpleging, Verzorging en Geboortezorg voor te leggen.
Dit dient binnen één jaar na de eerste schriftelijke melding van de klacht te geschieden.