Klachtencommissie

 

De klachtencommissie KVVU bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en leden met diverse achtergronden. Geen van hen is werkzaam in een van 10 de aangesloten instellingen. Wel heeft de meerderheid een achtergrond in de zorg.
Tenminste 2 juristen, waaronder de voorzitter en vice-voorzitter, en een adviseur Ouderengeneeskunde maken deel uit van de KVVU. Zittingscommissie
Voor de behandeling van uw klacht stelt de KVVU een zittingscommissie samen. Deze bestaat uit de voorzitter of vice-voorzitter en twee à drie leden. Hun deskundigheid sluit aan op de inhoud van uw klacht.

In geval van een hoorzitting informeren wij u en de betrokkenen uit de zorginstelling vooraf over de samenstelling van de zittingscommissie.

Ambtelijk secretariaat KVVU
De klachtencommissie heeft een eigen ambtelijk secretariaat maar geen kantoorlocatie. Hoorzittingen vinden plaats op geschikte locaties van de betreffende zorginstellingen.
Als fysiek postadres van de KVVU wordt gebruik gemaakt van het postadres van één van de aangesloten instellingen.
Correspondentie met klagers en zorginstellingen verloopt bij voorkeur elektronisch wegens de snelheid en veiligheid (Wet AVG).

Recente jaarverslagen:

KVVU Jaarverslag 2023

KVVU Jaarverslag 2022