Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden met verschillende achtergronden, waaronder ten minste twee juristen en een specialist ouderengeneeskunde. De leden zijn niet in dienst van de aangesloten zorginstellingen.

Voor de behandeling van een klacht wordt uit de klachtencommissie een zittingscommissie gevormd, bestaande uit tenminste drie leden.

De klager en de aangeklaagde worden geïnformeerd over de samenstelling van de zittingscommissie.

Jaarverslagen

U vindt hier de jaarverslagen van de KVVU van 2018 en 2017: